نمایندگی ایرانخودرو شهرکرد

 

شرکت ايران‌خودرو (سهامی عام) در مرداد ماه سال 1341 با سرمایه 100 میلیون ریال تاسیس و در شهریور ماه همان سال تحت شماره ثبت  8352 و شناسه ملی 10100360794 در اداره ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسید. تولید اولیه شرکت، اتوبوسهاي معروف به «ال‌پي» بود که شاسی آن از آلمان وارد می شد و با نصب اتاق بر روي آن در کارخانه شمالی فعلی شرکت ايران‌خودرو مونتاژ می گردید.  

با گذشت زمان و گسترش شرکت ایران خودرو سراسر ایران نمایندگی جذب کرد و نمایندگی ناصر قاسمی دهکردی در سال ..... نمایندگی را دریافت کرده و در ورای لطف الهی این نمایندگی را حفظ کرده و به مردم استان خود خدمت رسانی میکند

 

کارکنان نمایندگی 2101

ناصر قاسمي دهكردي

سمت ریز فعالیت ها

افشار قاسمي دهكردي

سمت ریز فعالیت ها

فرهاد شعله

سمت ریز فعالیت ها

مریم حبيب پور

سمت ریز فعالیت ها

مسلم امیدیان دهکردی

سمت ریز فعالیت ها